Ferdigattest og brukstillatelse

Ferdigattest og brukstillatelse

Ferdigattest for tiltak med søknadsplikt

Når du er ferdig å bygge et søknadspliktig tiltak, må du søke om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Dersom du har bygget noe som er unntatt søknadsplikt, skal også dette meldes til kommunen. Hvis det gjenstår mindre vesentlig arbeid kan du søke om midlertidig brukstillatelse. Et nytt bygg kan ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse.

Søknadsskjema finnes hos Direktoratet for Byggkvalitet, og sendes til kommunens postmottak.

Ferdigmelding for tiltak uten søknadsplikt

Når du er ferdig med å bygge noe som er unntatt søknadsplikt, er det ditt ansvar å gi beskjed til kommunen om hva du har bygd. 

Dette gjør du for at kommunen skal kunne oppdatere kart- og eiendomsregisteret. Det kan også være viktig for deg å få registrert hva du har bygd i tilfelle det kommer nye arealplaner for din eiendom, eller nye regelendringer som gjør at det du har bygd ikke lenger er unntatt søknadsplikt.

Fyll ut skjema for bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt (PDF, 162 kB) og legg ved:

Skjemaet kan sendes på epost til postmottak@molde.kommune.no - husk å merke e-posten med din adresse eller gårds- og bruksnummer. Alternativt kan du sende skjemaet til kommunens postmottak.

Hva koster det?

Se prisliste byggesakstjenester

Kildesortering byggavfall

Husk at det er krav om dokumentasjon på kildesortering ved søknad om ferdigattest. Ved nybygg over 300 kvadratmeter bruksareal og riving/rehabilitering av bygg over 100 kvadratmeter bruksareal må minst 60% av avfallet må kildesorteres.

Kontakt

Byggesak og geodata
E-post
Mobil 47 50 66 90

Åpningstider

Telefontid:
kl. 12.00-15.30

Besøk:
Alle besøk må avtales på forhånd!

Bestill tid hos saksbehandler

Adresse

Besøk:
Torget 2 
6413 Molde

Post:
Rådhusplassen 1
6413 Molde