Endre eksisterende bygg

Endre eksisterende bygg

Byggteknisk forskrift (TEK17) fastsetter minimumskrav til egenskaper som et bygg må ha. Dagens krav gjelder også hvis du skal gjøre tiltak på et eksisterende bygg, som ofte er oppført på et tidspunkt da det var andre krav.

Her finner du byggteknisk forskrift (TEK 17).

Kommunen kan i noen tilfeller gi tillatelse til bruksendring, nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende bygg, også når det ikke er mulig å tilpasse bygget til dagens tekniske krav. 

Søke om fravik

Unntak fra tekniske krav gis etter søknad. Unntak kan bare vurderes dersom det er forsvarlig ut fra sikkerhet, helse og miljø. Ved vurderingen av om det kan gis helt eller delvis unntak fra tekniske krav, skal vi i tillegg legge vekt på følgende punkter:

  • byggverkets alder, vernestatus, type, formål, plassering, varigheten av tiltaket og nåværende tekniske tilstand
  • forhold som kan redusere negative konsekvenser ved at det gis unntak
  • fordeler som oppnås med tiltaket

Kommunen kan stille vilkår til tillatelsen.

 

Ta kontakt med oss

Byggereglene er omfattende og det er mye å sette seg inn i. Ønsker du et møte med en byggesaksbehandler?  

Reserver tid med en byggesaksbehandler

Kontakt

Byggesak og geodata
E-post
Mobil 47 50 66 90

Åpningstider

Telefontid:
kl. 12.00-15.30

Besøk:
Alle besøk må avtales på forhånd!

Bestill tid hos saksbehandler

Adresse

Besøk:
Torget 2 
6413 Molde

Post:
Rådhusplassen 1
6413 Molde