Endre eksisterende bygg

Endre eksisterende bygg

Byggteknisk forskrift (TEK17) fastsetter minimumskrav til egenskaper som et bygg må ha. Dagens krav gjelder også hvis du skal gjøre tiltak på eksisterende bygg, som ofte er oppført på et tidspunkt da det var andre krav.

Her finner du byggteknisk forskrift (TEK 17).

Kommunen kan i noen tilfeller gi tillatelse til bruksendring, nødvendig ombygging og rehabilitering av eksisterende bygg, også når det ikke er mulig å tilpasse bygget til dagens tekniske krav.

Disse vilkårene må være oppfylt for å få innvilget søknaden:

  • Det er ikke mulig å tilpasse bygget til tekniske krav uten uforholdsmessige kostnader
  • bruksendring eller ombygging er forsvarlig for å sikre hensiktsmessig bruk
  • bruksendring eller ombygging er nødvendig for å sikre hensiktsmessig bruk

Søknad om unntak fra tekniske krav på eksisterende bygg må begrunnes ut fra punktene over.

Kommunen kan stille vilkår til tillatelsen.

Søk om bruksendring

Nabovarsling og søknadskjema

Hvis du skal søke om fritak fra byggteknisk forskrift, anbefaler vi at du bruker eksempelsamlingen fra Norsk Kommunalteknisk Forening.

Ta kontakt med oss

Byggereglene er omfattende og det er mye å sette seg inn i. Ønsker du et møte med en byggesaksbehandler?  

Reserver tid med en byggesaksbehandler

Kontakt

Byggesak og geodata
E-post
Mobil 475 06 690

Åpningstider

Telefontid:
kl. 12.00-15.30

Besøk:
Alle besøk må avtales på forhånd!

Bestill tid hos saksbehandler

Adresse

Besøk:
Torget 2 
6413 Molde

Post:
Rådhusplassen 1
6413 Molde