Bestill tid til vielse

Hvem kan gifte seg i Molde?

  • Hvis du er innbygger i Molde kommune (det holder at en i paret har bostedsadresse i Molde). 
  • Hvis du er oppvokst i Molde
  • Hvis dere er bosatt i utlandet
  • Gjelder også for personer som er innlagt på sykehus i Molde.

Før dere kan gifte dere

Folkeregisteret i Skatteetaten må kontrollere om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge. Les mer og søk om prøvingsattest på Skatteetaten sine sider.

Det er viktig at vi har prøvingsattesten to uker før vielsen. Prøvingsattesten sendes inn via sikker digital post. 

Les mer om borgerlig vielse her.

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Dato og tidspunkt for vielse

Vielser gjennomføres bestemte fredager mellom kl. 12.00 - 16.00 i rådsalen på Kulturskolen.

Datoer for vielse i 2022

Datoer for vielse i 2022
Dato Tid
28. januar 12.00 - 16.00
25. februar 12.00 - 16.00
25. mars 12.00 - 16.00
8. april 12.00 - 16.00
22. april 12.00 - 16.00
6. mai 12.00 - 16.00
20. mai 12.00 - 16.00
10. juni 12.00 - 16.00
24. juni 12.00 - 16.00
15. juli 12.00 - 16.00
19. august 12.00 - 16.00
9. september 12.00 - 16.00
23. september 12.00 - 16.00
7. oktober 12.00 - 16.00
21. oktober 12.00 - 16.00
25. november 12.00 - 16.00
9. desember 12.00 - 16.00

Datoer for vielse i 2023

Datoer for vielse i 2023
Dato Tid
20. januar 12.00 - 16.00
17. februar 12.00 - 16.00
17. mars 12.00 - 16.00
14. april 12.00 - 16.00
28. april 12.00 - 16.00
12. mai 12.00 - 16.00
26. mai 12.00 - 16.00
9. juni 12.00 - 16.00
23. juni 12.00 - 16.00
7. juli 12.00 - 16.00
28. juli 12.00 - 16.00
4. august 12.00 - 16.00
1. september 12.00 - 16.00
22. september 12.00 - 16.00
6. oktober 12.00 - 16.00
3. november 12.00 - 16.00
24. november 12.00 - 16.00
8. desember 12.00 - 16.00

 

Verdt å vite

Oppmøte

På selve dagen møter dere opp 5 minutter før vielsen starter. 

Sted og adresse

Øvre veg 1, 6413 Molde.

Rådsalen ligger i 2. etasje ved den nye Kulturskolen (i det gamle fengselet) med inngang på vestsiden fra Øvre veg.

Husk legitimasjon

Vi godtar gyldig pass, eller norske førerkort og norske bankkort med bilde og personnummer. Utenlandske statsborgere må vise fram pass.

Vitner

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Ringer

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Gi beskjed om dette før seremonien starter.

Språk

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Kulturelle innslag

Dere kan gjerne ha musikk eller diktlesning under seremonien. Dette må dere selv organisere, og må holdes innenfor avsatt tid. Gi beskjed på forhånd om dere ønsker dette.

Fotografering

Fotografering kan skje under og etter seremonien, i forståelse med paret og vigsleren. Må holdes innenfor avsatt tid.

Tid

Tiden som er satt av til seremonien, undertegning og fotografering er til sammen 20 minutter. Det er viktig at tidsrammen holdes, fordi det ofte er andre par som venter på å gifte seg.

Etter vielsen

Vi sender vigselsmelding til Skatteetaten innen 3 dager etter at ekteskapet er inngått.

Endelig vigselsattest/ekteskapsattest kommer fra Skatteetaten til din innboks i Altinn. Alle spørsmål om ekteskapsattesten rettes direkte til Skatteetaten.   

Pris

Vielsen er gratis dersom en av partene har bostedsadresse i eller relasjon til Molde kommune. 

Kontakt

Ingeborg Andersen
E-post: vielse@molde.kommune.no

Postadresse:
Molde kommune
v/ Ingeborg Andersen
Rådhusplassen 1
6413 Molde