Kvalifisering til jobb

Dersom du er mellom 18-67 år, har lite arbeidserfaring og ønsker hjelp til å komme i jobb kan kvalifisering til jobb gjennom kvalifiseringsprogrammet være aktuelt for deg.

Innhold i et kvalifiseringsprogram

Et kvalifiseringsprogram skal bestå av arbeidsrettede aktiviteter som du og din veileder tenker bidrar til at du når målet ditt om jobb. 

Hvis du har behov for det kan det settes av tid til helsehjelp, opptrening og egenaktivitet. Aktivitetene skal styrke muligheten din til å komme i arbeid. 

Eksempel på arbeidstrettede aktiviteter

 • Arbeidstrening og kontakt med arbeidsgivere.
 • Opplæring i form av kurs og utdanning.
 • Økonomisk veiledning.
 • Jobb og yrkeskartlegging.

Eksempler på andre aktiviteter 

 • Følge opp barn.
 • Helsehjelp.
 • Fritid/hobby.
 • Trening.

Aktivitetene du har i programmet ditt skal til sammen tilsvare 37,5 timer i uka.

Lønn

Alle som deltar i et kvalifiseringsprogram har rett til kvalifiseringsstønad. 

 • Lønnen er per 1. mai 2023 på 237 240 kroner før skatt, noe som tilsvarer to ganger grunnbeløpet. Les mer om grunnbeløpet.
 • Er du under 25 år vil stønaden være på 148 636 kroner, noe som er to tredjedeler av full lønn.
 • Du betaler skatt av lønnen, og du får pensjonsrettigheter.
 • Lønnen blir utbetalt måneden etter at du har gjennomført aktivitetene.
 • Du får ferie mens du er i programmet.
 • Har du barn under 18 år, vil du få 27 kroner i barnetillegg per barn for fem dager i uka.

Varighet

Kvalifiseringsprogrammet kan gis for en periode på inntil ett år. Når det er nødvending, kan det forlenges med ett år til. 

Hvordan kan du få et kvalifiseringsprogram

Ta kontakt med NAV Molde for å avklare om du har rett til å delta i et Kvalifiseringsprogram, eller bruk dette søknadskjemaet. (PDF, 131 kB)

Det må du skrive ut, fylle inn info, og sende til:

NAV Molde
Frænavegen 16
6415 Molde

Du kan også søke elektronisk, du må da skrive i søknadsfeltet at du søker om programmet og hvorfor du søker. Elektronisk søknadsskjema
 

Kontakt

NAV
Telefontid: 09.00–15.00
E-post
Telefon 55 55 33 33

Nettside: www.nav.no

Molde publikumstelefon:

48 40 59 54
Betjent mandag og fredag kl. 10.00–12.00
Publikumstelefonen prioriterer å bistå deg med veiledning på sosiale henvendelser – sosialstønad


Postadresse:
NAV Molde
Frænavegen 16
6415 Molde