Tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne

Tilrettelegging for barn med nedsatt funksjonsevne

Alle barn skal ha et godt og tilpasset tilbud i tråd med barnehageloven og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Barnehagetilbudet skal tilpasses barnas behov og forutsetninger, også når noen barn har behov for ekstra støtte.

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud.
Foresatte kan, i samarbeid med barnehagen, søke om ekstra tilrettelegging.

Dersom du lurer på om barnet ditt har rett til tilrettelegging - ta kontakt med pedagogisk leder eller styrer i barnehagen din. De vil gi råd og veiledning videre. Du kan også få informasjon og veiledning av fagavdeling barnehage.

Kontakt

Fagavdeling barnehage
E-post
Mobil 47 50 21 68

Adresse

Besøk:
Storgata 31, 3. etasje

Post:
Fagavdeling barnehage
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Kart