Barnehagens ansvar

Barnehagens ansvar

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Er du likevel bekymret for ditt barns trivsel og utvikling, snakk med pedagogisk leder på din avdeling eller styrer.

Barnehagen skal tilby foreldresamtaler i løpet av barnehageåret, og det er mulig å be om en samtale fortløpende om det er behov. De kan veilede deg videre til rett hjelp.

Barnehagelovens formålsparagraf

Kontakt

Fagavdeling barnehage
E-post
Mobil 47 50 21 68

Adresse

Besøk:
Storgata 31, 3. etasje

Post:
Fagavdeling barnehage
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Kart