Slik søker du om barnehageplass

Slik søker du om barnehageplass

Ny barnehagesøknad, endringer i barnehageplass eller bytte av barnehage gjør du her, både til kommunale og private barnehager. 

Når du skal søke om plass i barnehage, søke om å bytte barnehage eller søke om endret tilbud, må du bruke søknadsportalen. Det er ett skjema som gjelder for alle barnehagene.

Søk om barnehageplass

Molde kommune har ett hovedopptak med oppstart fra august måned (nytt barnehageår.) Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars. Søknader som kommer inn etter fristen, vil bli behandlet fortløpende hvis det blir ledige plasser.

Retten til barnehageplass gjelder for dem som er bosatt i Molde kommune ved barnehagestart.

Må jeg søke om barnehageplass?

Ja, du må søke:

  • hvis barnet er uten barnehageplass i dag, men vil ha behov i 2021
  • hvis du ønsker overflytting til annen barnehage
  • hvis barnet skal ha endret plass-størrelse i barnehagen
  • hvis du vil gjøre endring på søknad som allerede er inne

Du trenger ikke å søke på nytt hvis

  • barnet allerede har det tilbudet du ønsker
  • du har søkt etter 1. august 2020 og ønsker oppstart i 2021. Om du ikke har mottatt et tilbud vil søknad bli vurdert ved neste hovedopptak.

Endre/bytte barnehage

Hvis du ønsker å bytte fra en barnehage til en annen eller å endre plass-størrelse, bruker du samme søknadsskjema. Fristen er 1. mars.

Når søknad om endring eller bytting av barnehage innvilges i hovedopptaket, faller tidligere tilbud automatisk bort.

Søk om barnehageplass

Svar på søknad

Du vil få svar på barnehagesøknaden din i løpet av april/mai. Når du mottar et tilbud om barnehageplass, må du takke ja eller nei ved å logge inn i foresattportalen.

Lenke til foresattportalen

Utenom hovedopptaket blir søknaden vurdert når noe blir ledig.

Søk barnehageplass

Kontakt

Fagavdeling barnehage
E-post
Telefon 71 23 11 42
Mobil 482 72 489

Adresse

Besøk:
Storgata 31, 3. etasje

Post:
Fagavdeling barnehage
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Kart