Om oss

Om oss

Barnehageenheten Kvam og St. Sunniva barnehager (KvaSt)

St. Sunniva barnehage utgjør, sammen med Kvam barnehage, barnehageenheten KvaSt. Barnehagene drives ut fra felles verdier og grunnsyn, men har hver sine overordnede fokusområder.
Samtidig arbeider vi med fellesprosjekter der vi sammen går inn for å heve kompetansen på områder vi gjerne vil utvikle oss videre.

I KvaSt ønsker vi å se livet i barnehagen som en helhetlig være- og læringsarena.
Ingen situasjoner eller aksjoner kan sees isolert. Det vi gjør på ett område, får konsekvenser på andre områder, enten det gjelder personalsamarbeid, foreldresamarbeid, arbeid med barnegruppa eller det enkelte barnet. Relasjoner er spesielt viktige for oss.  Barn lærer og erfarer av reaksjoner den voksne og andre barn gir på deres initiativ og signaler. Barnas atferd utvikles i interaksjon med dets omgivelser. For å forklare atferden må den sees i den sammenhengen den opptrer i. 

St. Sunniva

St. Sunniva barnehage er en liten, oversiktlig og sentrumsnær barnehage. Noen av barna som går her, bor i nærområdet. Men mange foreldre fra andre deler av byen, velger St. Sunniva barnehage blant annet fordi den ligger så sentrumsnært og dermed er nær jobben til mange.

Barnehagen kan ha barn som tilhører 3 - 5 ulike skolekretser. 
St. Sunniva barnehage har ca 40 plasser fordelt på tre avdelinger. Det er 9 - 10 plasser på småbarnsavdelingen, 12 - 14 plasser på den mellomste og ca 18 plasser på storbarnsavdelingen. Hver avdeling ledes av én eller flere pedagogiske ledere. 

Nærmiljø

Vi er flittige brukere av vårt nærområde. Barnehagen ligger ved begynnelsen av "den grønne korridoren" som strekker seg helt opp i Moldemarka - så vi har flotte turmuligheter i umiddelbar nærhet til barnehagen. Vi har kort vei til Chateauet og parken der, Reknesparken, Romsdalsmuseet og Holmarka der barna kan få nærkontakt med ulike dyr.
Går vi 10-15 minutter, kan vi også komme til sjøen og fjæra. Området øst for Høstmarksberga er et populært turmål der vi kan utforske og leke oss i fjæra. St. Sunniva barnehage ligger svært sentrumsnært til, så bykjernen med alt den kan by på, ligger heller ikke langt unna. Vi benytter oss av Plassens mange muligheter og besøker Biblioteket, Kunstnersenteret, Teateret vårt m.m.
 

Kontakt

Gunvor Sæter
enhetsleder
E-post
Mobil 41 12 62 65
St. Sunniva barnehage Administrasjon
Telefon 71 11 23 50

Adresse

St. Sunniva barnehage
Bjørnstjerne Bjørnsonsveg 8
6412 Molde

Kart