Sekken oppvekstsenter

Sekken oppvekstsenter

Sekken barnehage er organisert sammen med Sekken skole og SFO i Sekken oppvekstsenter. Barnehagen er en kommunal heldagsbarnehage med en avdeling. Barnehagen har 18 plasser fordelt mellom barnehage og skolefritidsordning.

Nærmiljøbeskrivelse:

Sekken er ei omflødd øy med ca. 160 innbyggere. Etter en 40-minutters fergetur i trivelig miljø er du ved kai med 2 minutters gangavstand til Molde sentrum.

I barnehagens nærområde har vi boligområde, museum, brannstasjon, butikk, gårdsdrift med dyr som vi kan besøke, fjøra og skogen som vi gjerne benytter som turområde m.m. Skolen har en flott gymsal som vi kan bruke når det er ledig. 

Satsingsområde:

For oss er det viktig at både barn og foreldre skal føle seg trygge og velkomne når de har behov for barnehageplass og vi bruker mye av tida vår innenfor et variert og flott uteområde som vi har felles med skolen. Vi ønsker at barna skal bli kjent med nærmiljøet sitt og vi prøver å ha god kontakt med folk i nærmiljøet. Hver høst pleier vi å invitere noen fra bygda (for eksempel de eldre eller noen i nær relasjon til barna) til høsttakkefest hvor vi spiser maten barna har vært med på å lage og til påskefrokost. Dette er hyggelige tradisjoner vi ønsker å fortsette med.

Kontakt

Kristen Bjøring
rektor
E-post
Telefon 71 11 27 75
Mobil 954 89 370

Åpningstider

7.00 - 17.00

Adresse

6418 Sekken

Telefon: 71 24 78 85

Kart