Plan for tilvenning

Når dere kommer til barnehagen vil dere bli tatt godt imot av de ansatte som jobber på barnets avdeling. De ansattes oppgave er å ta seg ekstra godt av og bli kjent med barnet, slik at barnet blir trygg og får en god tilknytning til de ansatte.

Før barnet begynner i barnehagen

Før barnet begynner i barnehagen får dere tilsendt informasjon om barnehagen, hva som trengs og litt om oppstart.

De første dagene i barnehagen

Når dere kommer til barnehagen vil dere bli tatt godt imot av de ansatte som jobber på barnets avdeling.

De ansattes oppgave er å ta seg ekstra godt av og bli kjent med barnet, slik at barnet blir trygg og får en god tilknytning til de ansatte.

I starten er det bare snakk om korte besøk- noen timer de første dagene, så utvides det etter hvert. Dette snakker vi om underveis.

Den første avskjeden

Når vi sammen har blitt enige om at dere kan begynne å gå fra barnet, er det noen viktige punkter å forholde seg til:

  • Det er viktig å lage gode rutiner på hvordan dere tar avskjed. Gi barnet en god klem, gjerne smokk eller koseklut/dyr hvis det føler seg tryggere med det. Si ha det, gi barnet til en av de voksne på avdelingen før du kan gå. Ikke snik deg ut, da blir barnet utrygt.
  • Når du først har bestemt deg for å gå og sagt «ha det», er det lurt å gjennomføre det selv om barnet kanskje gråter. Nå har barnets primærkontakt etablert en god relasjon til barnet, og vil klare å trøste barnet og hjelpe det med å komme i lek og aktivitet igjen.
  • Vi ønsker å ha et godt samarbeid med hjemmet. Hvis du føler at avskjeden var vond og at barnet var veldig lei seg, vil vi gjerne at du ringer barnehagen for å høre hvordan det går.

Sammen skaper vi trygghet hos barnet

For at barnet skal trives i barnehagen er det viktig med et godt samarbeid og god kommunikasjon mellom deg og oss. Kort tid etter oppstart får du tilbud om en oppstartsamtale, hvor vi snakker om tilknytningstiden, barnets rutiner i hjemmet, og hva som er viktig for at barnet ditt skal trives.

For mange kan det oppleves vanskelig å overlate barnet til noen man ikke kjenner. Noen kan føle usikkerhet i forhold til om de gjør det rette for barnet, eller om barnet vil trives i barnehagen. Det er viktig at vi snakker sammen om disse tingene, så vi kan bidra til å skape den tryggheten dere trenger.

Sammen skal vi gjøre dette til en god opplevelse.