Satsingsområder

Satsingsområder

Rekomp

I 2021 starter barnehagene i Molde opp Regional kompetanseutvikling (REKOMP) som skal bidra til at barnehagene i romsdalsregionen utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling.

Det er høgskolen i Volda som sammen med Kunnskapsnett Romsdal avd barnehage har det faglige ansvaret og ansvar for praktisk planlegging og gjennomføring.

I perioden 2021-2025 skal alle barnehagene delta på kompetanseheving i 3 tema; Psykososialt barnehagemiljø/livsmestring, Kunst/kultur/kreativitet og Bærekraft, hvor man bruker 3 semester på hvert tema.

Barnehagene skal innom alle temaer fram mot våren 2024, og i dette første året har Eresfjord barnehage i samarbeid med Vistdal og Eidsvåg valgt BÆREKRAFT.

Vi har formulert en problemstilling som vi ønsker veiledning på fra Høgskolen i Volda, og den er:

«Hvordan kan vi skape forståelse for å dele og fordele riktig og rettferdig - ta vare på det vi har og skape gode holdninger og verdier og å synliggjøre at det vi gjør får konsekvenser?»

Vi fortsetter å kildesortere, resirkulere og reparere som før, og vi fortsetter å følge naturens gang, - men vi trenger å ta arbeidet med bærekraft et steg videre!

Vi er en del av et samfunn og vi må «ta vare på flokken - fra individ til fellesskap.