Satsingsområder i Barnas hus barnehage

Regional kompetanseheving

I 2021 starter barnehagene i Molde opp Regional kompetanseutvikling (REKOMP) som skal bidra til at barnehagene i romsdalsregionen utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling.

Det er høgskolen i Volda som sammen med Kunnskapsnett Romsdal som har det faglige ansvaret og ansvar for praktisk planlegging og gjennomføring.

I perioden 2021-2025 skal alle barnehagene delta på kompetanseheving i 3 tema; Psykososialt barnehagemiljø/livsmestring, Kunst/kultur/kreativitet og Bærekraft, hvor man bruker 3 semester på hvert tema.

Vår problemstilling er:

 

"Hvordan kan vi bruke vann som tema for å fremme bærekraft i barnehagen?

Små aktiviteter-store spørsmål!

Gjennom prosjektet har vi brukt naturen som ressurs, samtidig at vi har samtaler om at vi sparer naturen og andre goder til de som kommer etter oss. Vi har lagt til grunn gode at barna skal få holdninger og verdier om å ta vare på ressursene til neste generasjon.

Vi har hatt mange små prosjekter og det kommer stadig store spørsmål fra barna! Aktivitetene er tilpasset årstider og alder eks: Smelting av snø og snømenn inne, hva er rent/skittent vann, plante og vanne blomster og samtaler om at alle må ha vann for å leve.

Vi har også hatt større temaer som: Plast i havet, vannkraft-fornybar energi, alt liv trenger vann og hvordan kan vi ta vare på vannet. Vi har også knytte dette opp mot samtaler med barna om likestilling og menneskerettigheter, at ikke alle har samme tilgang på vann. Her er temaene knyttet opp til de ulike aldersgruppene.

Bærekraft med vann på småbarn

Småbarnsavdelingene har hver vår plante som vi passer på og gir vann til. Vi har sådd frø, vannet dem og sett dem spire og gro.