Bekymring for selvmord

Barn og ungdom kan få tanker om selvmord dersom de opplever problemer som de ikke ser noen løsning på selv.

Dersom du som voksen blir bekymret for, eller får vite, at ditt barn eller et annet barn/ungdom har tanker om selvmord, er det viktig at du som voksen tar barnet på alvor, og tar ansvar for at barnet får den hjelpen de trenger.

Dersom du får vite om eller er bekymret for akutte selvmordstanker eller planer

Ta kontakt med legevakten på telefon 116 117.

Er det behov for øyeblikkelig hjelp, ring 113.

Psykisk helsehjelp til barn og ungdom med selvmordstanker

Du kan kontakte helsestasjonen eller skolehelsetjenesten når barn eller ungdom strever med tunge tanker eller er i en vanskelig situasjon. De kan hjelpe deg, og også vurdere hva som er riktig hjelp.

Fastlegen kan henvise til Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) eller Distriktspsykiatrisk senter (DPS) hvis det er behov for det.

Hjelpetelefoner

Nyttige lenker

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord