Om barneverntjenesten for Molde, Aukra og Vestnes

Om barneverntjenesten for Molde, Aukra og Vestnes

Barneverntjenesten er en interkommunal tjeneste for Molde, Aukra og Vestnes kommuner, med Molde som vertskommune. Barnevernet skal sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får rett hjelp til rett tid. Videre skal tjenesten bidra til at barn får trygge oppvekstsvilkår.

Barnevernleder: Wenche Strand

Telefon: 71 11 16 00
E-post: barnevern@molde.kommune.no

Org.nr/virksomhetsnr. 986 851 259

Kontakt

Barneverntjenesten
E-post
Telefon 71 11 16 00

Send sikker digital post til oss

Telefontid 09.00-15.00

Barnevernvakt kan nås utenom åpningstid.

Adresse

Besøksadresse:
Storgata 31, første og andre etasje.

Postadresse:
Molde kommune
Barneverntjenesten i Molde, Aukra og Vestnes
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Kart