Om barneverntjenesten for Molde, Aukra og Vestnes

Om barneverntjenesten for Molde, Aukra og Vestnes

Barneverntjenesten er en interkommunal tjeneste for Molde, Aukra og Vestnes kommuner, med Molde som vertskommune. Barnevernleder er Wenche Strand.

Barnevernet skal sikre at barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får rett hjelp til rett tid. Videre skal tjenesten bidra til at barn får trygge oppvekstsvilkår.

Organisasjonsnummer/virksomhetsnummer: 986 851 259

Kontakt

Barnevernstjenesten
E-post

Sentralbord: 71 11 16 00
Ved bekymring: 90 80 40 40
Telefontid 09.00-15.00

 

Send sikker digital post til oss

Barnevernsvakt kan nås utenom åpningstid.

Wenche Strand
barnevernleder
E-post
Mobil 95 27 98 40

Adresse

Besøksadresse:
Storgata 31, første og andre etasje.

Postadresse:
Molde kommune
Barneverntjenesten i Molde, Aukra og Vestnes
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Kart