Fosterhjem

Fosterhjem

Har du eller dere lyst til å være fosterforeldre og evner å gi barn et trygt og godt hjem?

Et fosterhjem tar imot barn når barnevernstjenesten har besluttet at det skal settes i gang et hjelpetiltak eller i forbindelse med en omsorgsovertakelse. Kommunen har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med hjemmet. Du vil få nødvendig opplæring.

Fosterforeldre vurderes nøye opp mot det enkelte fosterbarns individuelle behov. De viktigste kravene til deg er at du er i en stabil livssituasjon og har et sosialt nettverk - uansett om du er samboer, enslig eller gift.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor i fosterhjemmet.

Vakttelefon for fosterforeldre i Midt-Norge er telefon 466 17 410. Vakttelefonen er betjent etter ordinær arbeidstid (15.30-08.00), i helger og alle høytider.

Kontakt

Fosterhjemstjenesten Nordmøre og Romsdal
E-post
Telefon 46 61 74 00

Adresse

Fosterheimstenesta Nordmøre og Romsdal
Julsundvegen 49 A
6412 Molde
 

Kart