Bli tilsynsperson

Å være tilsynsperson innebærer at du møter barna i fosterhjemmet minimum fire ganger i året og skriver rapport fra møtet.

Du må være over 25 år. Du trenger ikke å være utdannet innenfor helse, skole eller oppvekst, men det er en fordel. Det viktigste er at du har erfaring og kan snakke med barn, og møte dem på deres nivå.

Barneverntjenesten tilbyr kurs og veiledning. Du får godtgjørelse etter gjeldende satser for arbeidet du utfører. Lønn som tilsynsperson regnes som honorar. Du får ikke overtid for oppdraget hvis du fra før er tilsatt i 100 prosent stilling. Det regnes ikke feriepenger av det du tjener.

Tilsynspersoner må kunne legge frem tilfredsstillende politiattest.

For deg som er tilsynsperson

Timeliste tilsynsperson (DOC, 200 kB)

Reiseregning barneverntjenesten (DOC, 198 kB)

Rapport tilsynsperson, fosterhjem (krever innlogging med BankId eller tilsvarende)

Kontakt

Barnevernstjenesten
E-post

Sentralbord: 71 11 16 00
Ved bekymring: 90 80 40 40
Telefontid 09.00-15.00

 

Send sikker digital post til oss

Barnevernsvakt kan nås utenom åpningstid.