Bli tilsynsperson

Bli tilsynsperson

Å være tilsynsperson innebærer at du møter barna i fosterhjemmet minimum fire ganger i året og skriver rapport fra møtet.

Du må være over 25 år. Du trenger ikke å være utdannet innenfor helse, skole eller oppvekst, men det er en fordel. Det viktigste er at du har erfaring og kan snakke med barn, og møte dem på deres nivå.

Barneverntjenesten tilbyr kurs og veiledning. Du får godtgjørelse etter gjeldende satser for arbeidet du utfører. Lønn som tilsynsperson regnes som honorar. Du får ikke overtid for oppdraget hvis du fra før er tilsatt i 100 prosent stilling. Det regnes ikke feriepenger av det du tjener.

Tilsynspersoner må kunne legge frem tilfredstillende politiattest.

Kontakt

Barneverntjenesten
E-post
Telefon 71 11 16 00

Send sikker digital post til oss

Telefontid 09.00-15.00

Barnevernvakt kan nås utenom åpningstid.