Bli besøkshjem

Bli besøkshjem

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned.

Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Kommunen vil vanligvis søke etter besøkshjem når det er behov. Du kan også henvende deg til kommunen på eget initiativ.

Hvem kan bli besøkshjem

Både enslige, par og barnefamilier kan bli besøkshjem i kommunen.

Det stilles ingen krav om at du har formell utdanning for å være besøkshjem. Det legges størst vekt på at du er personlig egnet. Du kan gjerne ha egne barn.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor eller oppholder seg i hjemmet.

 

Søk om å bli besøkshjem

 

Kontakt

Barnevernstjenesten
E-post

Sentralbord: 71 11 16 00
Ved bekymring: 90 80 40 40
Telefontid 09.00-15.00

 

Send sikker digital post til oss

Barnevernsvakt kan nås utenom åpningstid.

Åpningstider

Telefontid: 9-15
Besøkstid: 10-14

Adresse

Besøksadresse:
Storgata 31,
første og andre etasje.

Kart