Barnekoordinator

Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som trenger flere typer tjenester fra kommunen kan søke om en barnekoordinator. 

Hva er en barnekoordinator?

Barnekoordinator skal sørge for

  • koordinering av det samlede tjenestetilbudet.
  • å ha oversikt over og bidra til å ivareta kommunens ansvar for oppfølging og tilrettelegging for familien og barnet.
  • at familien og barnet får informasjon og veiledning om helse- og omsorgstjenester, andre velferdstjenester og relevante pasient- og brukerorganisasjoner.
  • fremdrift i arbeidet med individuell plan.  

Hvem har rett til barnekoordinator?

Barn under 18 år med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne og som har behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.

Hvordan få tilbudet?

Foreldre/foresatte kan søke om barnekoordinator.

Søknadsskjema

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Hva skjer videre?

Når tildelingen er klar, vil barnekoordinator kontakte deg og du må fylle ut en samtykkeerklæring. Koordineringen skal skje i samarbeid med foreldrene og barnet, og tjenesteapparatet skal legge til rette for dette.

Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Kontakt

Forvaltning helse- og omsorgstjenester ekspedisjon
E-post
Mobil 90 21 19 80

 

Kontaktskjema

 

Telefontid: mandag til fredag kl. 13.00–15.00

Besøkstid: mandag til fredag kl. 13.00–15.00