Barn og unges helsetjeneste

Barn og unges helsetjeneste

Molde kommune er med i prosjektet "barn og unges helsetjeneste". Med samarbeid på tvers av kommunene og spesialhelsetjenesten skal vi tilby bedre helsetjenester til barn og unge som opplever psykiske helseplager.

I prosjekt "barn og unges helsetjeneste" har brukerne av kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten samarbeidet om å utvikle samhandlingsforløp for de vanligste psykiske helseplagene hos barn og unge. Forløpet fungerer som et kart over tjenestene og gir oversikt over de ulike tjenestene sin rolle og ansvarsområde. Forløpet er først og fremst laget for fagfolk i tjenestene, men informasjonen er tilgjengelig for alle. Det finnes egen informasjon for barn, unge og foreldre/foresatte.

Vil du vite mer?

Du kan lese mer om prosjektet på Helse Møre og Romsdal og Helse Fonna sine sider.

Gå til Helse Møre og Romsdal

Gå til Helse Fonna