Meringdalsvegen er åpen

Meringdalsvegen ble i dag åpnet for fri ferdsel.

Det var i forbindelse med styrtregn 30. juli at vegen ble stengt for alminnelig ferdsel. Store steinmasser hadde rast over den kommunale vegen flere steder. 

Molde bydrift melder nå om at vegen er utbedret og åpen for fri ferdsel.