Kartlegger geologien fra lufta

Fra midten av juni og i cirka seks uker framover skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) utføre geofysiske målinger fra helikopter i Møre og Romsdal. Det melder NGU i ei pressemelding i dag.

Arbeidet skjer i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, som et ledd i kartleggingen av mineralressursene i fylket. Flyvningene skjer i et stort område fra Kristiansund og sørvestover via Molde mot Ålesund.   

I undersøkelsen bruker NGU en elektromagnetisk målesonde, som henger under helikopteret. Sonden registrerer elektrisk motstand i bakken og lokale variasjoner i jordens magnetfelt. Det bidrar i den generelle geologiske kartleggingen.

Samtidig blir det samlet inn informasjon om radioaktive elementer i bakken. Disse undersøkelsene kan avdekke mulige cesium-rester etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Naturlige bakgrunnsverdier kan også gi en pekepinn på radonnivået i bebyggelsen.

Målingene blir utført av det innleide helikopterselskapet Pegasus Helicopter AS fra Gardermoen sammen med NGU. Selve målingene foregår ved at helikopteret flyr i parallelle linjer med en konstant høyde på 60-75 meter over bakken. Det blir ikke foretatt målinger i dårlig vær, som tåke, regn, snø eller sterk vind.

Dataene blir etter hvert åpent tilgjengelige for alle i kartdatabasen på NGUs hjemmesider.

NGU vil forsøke å utføre målingene i nært samarbeid med lokalbefolkningen. Bestemte verneområder eller naturreservat blir ikke berørt av flyvningene. Dersom målingene er uforenelig med annen aktivitet, ønsker NGU å bli kontaktet slik at mindre justeringer i måleopplegget kan gjøres.

Kart over Møre og Romsdal med skravert felt som viser berørt område. Illustrasjon. - Klikk for stort bildeDette er undersøkelsesområdet for de geologiske målingene med helikopter. De røde ringene angir verneområder som ikke blir berørt av flygningen NGU  

Spørsmål?

Har du spørsmål kan du kontakte

seksjonsleder Marco Brönner, telefon 48600796, e-post: marco.bronner@ngu.no

prosjektleder Kari Aslaksen Aasly, telefon 47 31 94 41, e-post: kari.aasly@ngu.no

operatør Frode Ofstad, telefon 90 95 21 58, e-post: frode.ofstad@ngu.no

Målesonde som ligger på en henger. Foto. - Klikk for stort bildeMålesonde for Pegasus helikopter. Ved å bruke et slikt måleinstrument får forskere god oversikt over geologien. NGU