Jordskred i Vistdalen: Molde kommune har etablert EPS-senter

30.07.23: Molde kommune fikk søndag melding fra politiet om flere jordras i Vistdalen. Flere personer er evakuert og en person er skadd. Flere veistrekninger er stengt, og det mangler mobildekning i området.

Molde kommune har satt krisestab og kommunen jobber med å skaffe seg oversikt over situasjonen. Gymsalen ved Vistdal skule er etablert som møteplass for evakuerte og pårørende. Norsk folkehjelp vil bistå der.  

-Vi følger situasjonen fortløpende og setter på ressurser etter etter nærmere avklaring med nødetatene, opplyser kommunedirektør Marianne Stokkereit Aasen.