Få hendelser i Molde kommune som følge av ekstremværet

Ekstremværet Hans har så langt ikke ført til alvorlige hendelser eller skader i Molde kommune. Det er meldt mye nedbør gjennom tirsdagen, så Molde kommune opprettholder beredskapen inntil videre.

Kommunen har patruljert på en rekke kritiske steder gjennom hele natten, og kriseledelsen var samlet tirsdag morgen. Dette er status:

  • NVE har ingen registrerte hendelser i kommunen. De omprioriterer sine ressurser nå, og blir ikke fysisk til stede i Molde utover tirsdagen. 
  • Kommunen har mottatt melding om oversvømmelse i en kjeller. Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS har bistått på stedet.
  • Statens vegvesen har meldt om ras langs fylkesvegen i Eikesdal. De som ferdes i området bør følge med på trafikkoppdateringer.
  • Fire personer har overnattet på hotell i Molde etter at kommunen anbefalte beboere i Vistdal om å dra ut fra området i går. De øvrige har ordnet med privat overnatting. Berørte innbyggere får statusoppdatering fra kommunen på SMS innen kl 13 i dag.