Åpent informasjonsmøte i Vistdal, 16. august 2023

Molde kommune inviterer grunneiere og andre interesserte til åpent informasjonsmøte på samfunnshuset i Vistdal, onsdag 16. august klokken 15.00.

På møtet stiller representanter fra Statsforvaltaren, NVE, Møre og Romsdal fylkeskommune, Norsk Folkehjelp og Molde kommune.

Det var søndag 30. juli at Vistdal ble rammet av flere jordskred som følge av styrtregn. 41 personer måtte evakueres fra området. Bygda ble rammet på nytt da ekstremværet Hans slo inn over Norge mandag 7. august. Beboere i evakueringsområdet ble da anbefalt å forlate hjemmene sine.

Tema for møtet:

  • Opprydding: Hvem gjør hva og i hvilken rekkefølge?
  • Framtidig rassikring: Hvordan sikre bygda for nye rasulykker?
  • Tilbakemeldinger og spørsmål fra salen

I forkant av møtet blir det befaring i området. 

Informasjonsmøtet arrangeres i samarbeid med grendalaget i Vistdal.
Det er ingen påmelding. Vel møtt!