Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet i Molde kommune

131 % frikjøp i perioden fra 1.1 - 1.7.2020.

Hovedtillitsvalgt: Cecilie Sandvik: Frikjøpt 100 %
Tlf. 71 11 13 83 / 926 02 923

Anja Rørset:  Frikjøpt 31 % i perioden 1.1 - 1.7.2020.

Utdanningsforbundets hjemmesider.