Areal og geografi

Areal og geografi

  • Molde kommune har et totalt landareal på 1503,38 km2 (Kartverket, 2015) fra 2020. Da dannet Midsund, Molde og Nesset kommune en ny kommune.
  • Den høyeste toppen i Molde kommune heter Kleneggen/Høgbøra. Den er 1964 m.o.h.
  • Den største innsjøen er Eikesdalsvatnet. Eikesdalsvatnet er 23,14 kvadratkilometer stort.
  • Bilturen fra Aursjøvegen helt i øst og til ferjeleiet på Dryna ytterst i vest er 151 km. Kjøreturen er beregnet til like over 3 timer.