Areal og geografi

Molde kommune har et totalt landareal på 1503,38 km2 (Kartverket, 2015).  Fra 2020 dannet det som tidligere var Midsund, Molde og Nesset kommune en ny kommune.

  • Den høyeste toppen i Molde kommune heter Kleneggen/Høgbøra. Den er 1 964 moh.
  • Den største innsjøen er Eikesdalsvatnet. Eikesdalsvatnet er 23,14 kvadratkilometer stort.
  • Bilturen fra Aursjøvegen helt i øst og til ferjeleiet på Dryna ytterst i vest, er 151 km. Kjøreturen er beregnet til like over 3 timer.