Eiendomsskatt for bolig

Eiendomsskatt for bolig

Etter kommunesammenslåingen har alle boliger fått ny takst gjeldende fra 1.1.2020.

Skattesatsene i henholdsvis gamle Nesset, Midsund og Molde vil være ulike i en harmoniseringsperiode på 3 år. Årsaken til dette er overgangsreglene for eiendomsskatt ved kommunesammenslåing. Fra 2023 vil det være lik skattesats i hele kommunen.

Eiendomsskattesatser for bolig og fritid 2020
Område Promillesats for bolig og fritidseiendom
Tidligere Nesset kommune 3, 58 promille
Gamle Molde kommune 3,578 promille
Tidligere Midsund kommune 1 promille

Takst på boliger fastsettes av Skatteetaten

Kommunestyret har bestemt at Skatteetatens formuesgrunnlag skal benyttes som takst på boliger. 

Det er ikke lenger kommunen som fastsetter verdien på boliger, og kommunen har ikke lov til å endre eller påvirke skatteetatens formuesgrunnlag. Molde kommune har heller ikke innsyn i hvilke konkrete vurderinger Skatteetaten har lagt til grunn for taksten på din bolig.      

Boligtaksten trekkes fra en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 % før utskriving av eiendomsskatten.

Eksempel: dersom skatteetatens formuesgrunnlag/takst på boligen er kr 1.000.000, trekker kommunen fra kr 300.000 før skatten beregnes. Med en skattesats på 1 promille som i Midsund, gir det en årlig eiendomsskatt på kr 700,-


Dersom du finner feil i taksten eller mener at den er høyere enn markedsverdi

Finner du feil i taksten eller mener at taksten er høyere enn boligens markedsverdi, må du kontakte Skatteetaten (kommunen sender ut skatteseddel for eiendommen, men kan ikke svare for taksten). Les mer om endring av grunnlag for beregning av eiendomsskatt på skatteetaten sine nettsider

Skatteetatens formuesgrunnlag som benyttes som boligtakst i 2020 er lik verdien som fremkom i skattemeldingen (selvangivelsen) for 2018 under punktet «Beregnet markedsverdi for bolig (boligverdi)».

Formuesgrunnlaget tilsvarer normalt fire ganger formuesverdien (tidligere ligningsverdi).

Det er viktig at du betaler regningen for kommunale avgifter og eiendomsskatt til forfall selv om du har sendt endringsmelding eller klaget til Skatteetaten. Kommunen vil korrigere beløpet på en seinere regning dersom Skatteetaten gjør endringer i formuesgrunnlaget. 

 Logg inn på Min side for å se takst for eiendommer du eier, samt beregningsgrunnlaget på fakturaen

Har du spørsmål om eiendomsskatt?

Felt merket med * må fylles ut

Kontakt

Skatteetaten
Telefon 80 08 00 00
Hans Christian Tho
saksbehandler eiendomsskatt
E-post
Mobil 477 65 339