Molde kommunestyre

Molde kommunestyre

Kommunestyret i Molde har 59 representanter. Oppgavene til kommunestyret er hjemlet i kommuneloven § 6.

Kommunestyret kan delegere myndighet til et fast utvalg eller til kommunedirektøren. Følgende saker skal kommunestyret alltid avgjøre:

  • oppretting av nye tjenester og vesentlige endringer av eksisterende tjenester
  • fastsetting av kommunale avgifter og betalingssatser
  • fastsetting av reglement, vedtekter og instrukser der myndighet ikke er delegert

Representanter og vararepresentanter i Molde kommunestyre 2019-2023

Faste kommunestyremedlemmer

Faste kommunestyremedlemmer
Navn Parti E-postadresse
Sidsel Rykhus Arbeiderpartiet sidsel.pr@gmail.com
Anders Torvik Arbeiderpartiet anders.torvik@moldepolitiker.no
Frank Ove Sæther Arbeiderpartiet frank.o.saether@gmail.com
Ann-Heidi Paulsen Orvik Arbeiderpartiet annheidi.orvik@gmail.com
Mellvin Steinsvoll Arbeiderpartiet mellvinsteinsvoll@outlook.com
Stein Ivar Bjerkeli Arbeiderpartiet stein.bjerkeli@moldepolitiker.no
Hege Karina Bøe Arbeiderpartiet hege.karina.boe@gmail.com
Hege Gagnat Arbeiderpartiet hgagnat@yahoo.no
Gunnhild Meringdal Fremskrittspartiet gunnhild4@hotmail.com
Lars Myrset Fremskrittspartiet larsmyrset@gmail.com
David Heggem Fremskrittspartiet davidheggem@gmail.com
Audun Boksasp Fremskrittspartiet aboksasp@gmail.com
Anders Vollan Fremskrittspartiet andersvollan@hotmail.com
Ivan Alec Drønnesund Fremskrittspartiet ivanalecd@hotmail.com
Ole Emil Øyen Fremskrittspartiet oyenoleemil@hotmail.com
Torgeir Dahl Høyre torgeir.dahl@molde.kommune.no
Rolf Jonas Hurlen Høyre rjh@nessetvekst.no
Inge Lise Trønningsdal Høyre inger.lise.tronningsdal@mrfylke.no
Anne Karin Sjøli Høyre anneksjoli@gmail.com
Arild Inge Svensli Høyre arildsme@hotmail.com
Adrian Sørlie Høyre adrian.sorlie@moldepolitiker.no
Trygve Grydeland Høyre trygve.grydeland@mrfylke.no
Geir Blakstad Høyre geir.blakstad@istad.no
Jan Ståle Alme Høyre jan.alme@moldepolitiker.no
Joachim Molton Høyre molton@hotmail.no
Stig Bjarne Silseth Høyre stig.bjarne.silseth@hydro.com
Odd Arne Langset Høyre odd.arne@langset.no
Rune Midthaug Høyre rune.midthaug@live.com
Torunn Dyrkorn Høyre torunn.dyrkorn@gmail.com
Kjell Harald Danielsen Høyre kjell.harald.danielsen@gmail.com
Svein Atle Roset Kristelig Folkeparti svein.atle.roset@gmail.com
Inger Cecilie Frisvoll Kristelig Folkeparti ingcefri@gmail.com
Arnstein Misund Kristelig Folkeparti armisund@online.no
Knut Iversen Foseide Miljøpartiet De Grønne kiversen@hotmail.com
Rannveig Hana Miljøpartiet De Grønne rannveig.hana@hotmail.no
Hans Peter Møller Miljøpartiet De Grønne mhanspeter@moldepolitiker.no
Mette Buchholz Miljøpartiet De Grønne mettebuchholz@hotmail.com
Ingvild Espelid Wold Miljøpartiet De Grønne ingvildespelid@gmail.com
Morten Walløe Tvedt Rødt mortenroedt@gmail.com
Odd Helge Gangstad Senterpartiet odd.helge.gangstad@molde.kommune.no  
Randi Gunnerød  Senterpartiet rangunne@gmail.com
Einar Gagnat Senterpartiet einar.gagnat@orkla.no
Rolf Arne Hamre Senterpartiet rolfarnehamre62@gmail.com
Magne Bugge Senterpartiet m.bugge1955@gmail.com
Joakim Lange Senterpartiet joakimlange15@hotmail.com
Nina Iren Ugelvik Senterpartiet ninaiugelvik@hotmail.com
Magne Reiten Senterpartiet magnere@online.no
Stig Arild Arvesen Senterpartiet saarvesen@gmail.com
Kristin Reitan Senterpartiet kristin_4167@hotmail.com
Kim Thoresen-Vestre Sosialistisk Venstreparti kim_thoresen@hotmail.com
Bjørn Ølander Sosialistisk Venstreparti bjolander@gmail.com
Bjørn Jacobsen Sosialistisk Venstreparti bjorn.jacobsen@human.no
Victor Eide Starheim Sosialistisk Venstreparti starheim123@gmail.com
Anne-Merete Varhaugvik Sosialistisk Venstreparti annemeretevarhaugvik@gmail.com
Britt Ovesen Sosialistisk Venstreparti britt.ovesen@hotmail.com
Thilde Thomasgård Sosialistisk Venstreparti thildeft@outlook.com
Rune Sjåholm Sosialistisk Venstreparti rune.sjaholm@gmail.com
Frank Petter Stenløs Venstre stenloes@hotmail.com
Kjell Johan Vatne Venstre kjell.johan.vatne@icloud.com

 

  Oversikt over varamedlemmene finner du her: