Molde kommunestyre

Molde kommunestyre

Kommunestyret i Molde har 59 representanter. Oppgavene til kommunestyret er hjemlet i kommuneloven § 6.

Kommunestyret kan delegere myndighet til et fast utvalg eller til kommunedirektøren. Følgende saker skal kommunestyret alltid avgjøre:

  • oppretting av nye tjenester og vesentlige endringer av eksisterende tjenester
  • fastsetting av kommunale avgifter og betalingssatser
  • fastsetting av reglement, vedtekter og instrukser der myndighet ikke er delegert

Representanter og vararepresentanter i Molde kommunestyre 2019-2023

 
Faste kommunestyrerepresentanter
Faste kommunestyrerepresentanter
Navn Parti
Sidsel Rykhus Arbeiderpartiet
Anders Torvik Arbeiderpartiet
Frank Ove Sæther Arbeiderpartiet
Ann-Heidi Paulsen Orvik Arbeiderpartiet
Mellvin Arvid Steinsvoll Arbeiderpartiet
Helene Barsten Wahlstrøm Arbeiderpartiet
Stein Ivar Bjerkeli Arbeiderpartiet
Vivian Høsteng Arbeiderpartiet
Sindre Pedersen Fremskrittspartiet
Gunnhild Synneve Meringdal Fremskrittspartiet
Simon Sandnes Fremskrittspartiet
Lars Myrset Fremskrittspartiet
David Heggem Fremskrittspartiet
Audun Boksasp Fremskrittspartiet
Anders Vollan Fremskrittspartiet
Torgeir Dahl Høyre
Rolf Jonas Hurlen Høyre
Inger Lise Trønningsdal Høyre
Celine Aastebøl Nerland Høyre
Britt Janne Tennøy Høyre
Anne-Karin Sjøli Høyre
Arild Inge Svensli Høyre
Adrian Sørlie Høyre
Trygve Grydeland Høyre
Geir Blakstad Høyre
Jan Ståle Alme Høyre
Joachim Sverdrup Molton Høyre
Stig-Bjarne Silseth Høyre
Odd Arne Langset Høyre
Rune Midthaug Høyre
Svein Atle Roset Kristelig folkeparti
Inger Cecilie Frisvoll Kristelig folkeparti
Arnstein Misund Kristelig folkeparti
Knut Iversen Foseide Miljøpartiet de grønne
Rannveig Hana Miljøpartiet de grønne
Jens Peter Ringstad Miljøpartiet de grønne
Hans Peter Møller Miljøpartiet de grønne
Mette Lassen Buchholz Miljøpartiet de grønne
Ivar Aasgaard Røsand Rødt
Odd Helge Gangstad Senterpartiet
Randi Gunnerød Senterpartiet
Einar Gagnat Senterpartiet
Rolf Arne Hamre Senterpartiet
Magne Gunnar Bugge Senterpartiet
Joakim Lange Senterpartiet
Nina Iren Ugelvik Senterpartiet
Magne Reiten Senterpartiet
Stig Arild Arvesen Senterpartiet
Cecilie Skjengen Senterpartiet
Kim Thoresen-Vestre SV - Sosialistisk venstreparti
Bjørn Ølander SV - Sosialistisk venstreparti
Bjørn Jacobsen SV - Sosialistisk venstreparti
Victor Eide Starheim SV - Sosialistisk venstreparti
Anne-Merete Stavik Varhaugvik SV - Sosialistisk venstreparti
Branka Gutic SV - Sosialistisk venstreparti
Britt Mari Ovesen SV - Sosialistisk venstreparti
Thilde Fosseide Thomasgård SV - Sosialistisk venstreparti
Frank Petter Stenløs Venstre
Kjell Johan Vatne Venstre