Molde kommunestyre

Kommunestyret i Molde har 49 representanter. Oppgavene til kommunestyret er hjemlet i kommuneloven § 6.

Kommunestyret kan delegere myndighet til et fast utvalg eller til kommunedirektøren. Følgende saker skal kommunestyret alltid avgjøre:

  • oppretting av nye tjenester og vesentlige endringer av eksisterende tjenester
  • fastsetting av kommunale avgifter og betalingssatser
  • fastsetting av reglement, vedtekter og instrukser der myndighet ikke er delegert

Representanter og vararepresentanter i Molde kommunestyre 2023-2027

Reglement for Molde kommunestyre

Molde kommunestyre 2023-2027

Molde kommunestyre 2023-2027
Navn og e-post Parti
Trygve Grydeland, ordfører Høyre
Hege Gagnat, varaordfører Arbeiderpartiet
Anders Torvik Arbeiderpartiet
Iselin Blakkestad Arbeiderpartiet
Frank Ove Sæther Arbeiderpartiet
Arne Håkon Sandnes Arbeiderpartiet
Hege Karina Bøe Arbeiderpartiet
Vigdis Fjøseid Arbeiderpartiet
Terje Tovan Fremskrittspartiet
Gunnhild Meringdal Fremskrittspartiet
Lars Myrset Fremskrittspartiet
David Heggem Fremskrittspartiet
Ole Emil Øyen Fremskrittspartiet
Vivian Jakobsen Gotaas Fremskrittspartiet
Kristian Røbekk Follestad Fremskrittspartiet
Rolf Jonas Hurlen Høyre
Ingeborg Ellen Forseth Høyre
Maritha Løken Høyre
Torgeir Dahl Høyre
Didrick Ose Høyre
Arild Inge Svensli Høyre
Anne-Karin Sjøli Høyre
Kristine Gautvik Høyre
Tone Matheson Rangnes Høyre
Olav Erik Witzøe Høyre
Fredrik Håvard Rakvåg Høyre
Stein Ivar Bjerkeli Høyre
Torgeir Haukebø Høyre
Ingrid Kruse Fevåg Høyre
Hugo Einar Haltvik Industri- og næringspartiet
Inger Cecilie Frisvoll Kristelig Folkeparti
Knut Ståle Morsund Kristelig Folkeparti
John-Helge Frøystad Kristelig Folkeparti
Ingvild Espelid Wold Miljøpartiet De Grønne
Per Inge Netland Miljøpartiet De Grønne
Hilvi Auerdahl Miljøpartiet De Grønne
Edvard Breivik Rødt
Asbjørn Vestad Eik Rødt
Odd Helge Gangstad Senterpartiet
Randi Gunnerød Senterpartiet
Einar Gagnat Senterpartiet
Anne Vike Senterpartiet
Ola Fremo Sosialistisk Venstreparti
Guro Hoem Sosialistisk Venstreparti
Bjørn Jacobsen Sosialistisk Venstreparti
Linn Mago Isaksen Sosialistisk Venstreparti
Svein Erik Talberg Jenset Sosialistisk Venstreparti
Frank Stenløs Venstre
Bjarte Rød Venstre