Slik skal det være i Molde kommunestyre

Under folkevalgtopplæringen i 2019 diskuterte politikerne ønsket kultur.

Dette bestemte de: 

  • Molde kommunestyre skal være en trygg møteplass, med god takhøyde, respekt og toleranse.
  • Vi møter i god tid, er høflige med hverandre og legger opp til saklige og faktabaserte debatter. Humor er lov. 
  • Vi har respekt for hverandres tid.
  • Vi bruker et språk alle forstår, og hos oss er det lov å stille spørsmål
  • Vi er gode rollemodeller. Hele kommunestyret, og ordfører særskilt, har et ansvar for at alle ivaretas.