Badevannskvalitet

Badevannskvalitet

Vi måler kvaliteten på utvalgte badeplasser ukentlig på sommeren. Vannprøvene testes for tarmbakterier (termotolerante koliforme bakterier).

Måleindikatorer - cfu/100 ml:

0-100 = god kvalitet
100-1000 = akseptabel kvalitet
1000 eller over = dårlig kvalitet

Badevann vi tar vannprøver av:

  • Bolsøya badevik
  • Eidsvågleira
  • Hjelset badevik
  • Kleive badevik
  • Kringstadbukta
  • Retiro badevik
  • Røvika badevik

Advarsel eller forbud mot bading

Om prøvene ikke er akseptable, blir advarsel eller forbud mot bading gjort kjent gjennom lokalavisen og ved oppslag på badeplassen. 

Adresse

Besøksadresse:
Molde vann og avløp KF
Plutovegen 7
6419 Molde

Postadresse:
Molde vann og avløp KF
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Organisasjonsnummer:
990 695 997