Badevannskvalitet

Badevannskvalitet

Vi måler kvaliteten på utvalgte badeplasser ukentlig på sommeren. Vannprøvene testes for tarmbakterier (termotolerante koliforme bakterier).

Måleindikatorer - cfu/100 ml:

0-100 = god kvalitet
100-1000 = akseptabel kvalitet
1000 eller over = dårlig kvalitet

Badevann vi tar vannprøver av:

  • Bolsøya badevik
  • Eidsvågleira
  • Hjelset badevik
  • Kleive badevik
  • Kringstadbukta
  • Retiro badevik
  • Røvika badevik

Advarsel eller forbud mot bading

Om prøvene ikke er akseptable, blir advarsel eller forbud mot bading gjort kjent gjennom lokalavisen og ved oppslag på badeplassen. 

Kontaktinformasjon

Merete Sundstrøm
avdelingsleder, Forvaltning
E-post
Telefon 71 11 13 15
Mobil 916 52 733

Adresse

Besøk:
Molde Vann og Avløp KF
Plutovegen 7
6419 Molde

Post:
Molde Vann og Avløp KF
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Organisasjonsnummer:
990 695 997