Visjon og verdier

Molde kommunes visjon er idealet vårt og det som gir arbeidet vårt mening. Verdiene skal kjennetegne oss i møtet med innbyggerne, brukere av kommunale tjenester og samarbeidspartnere.

Vår visjon: 

Vi strekker oss langt! 

Vi er en langstrakt kommune som strekker seg fra de innerste fjordene til havgapet ved romsdalskysten. Hver eneste dag strekker vi oss langt for at våre innbyggere skal ha en trygg og meningsfull hverdag, og for at Molde skal være en attraktiv kommune å leve og bo i.

Våre verdier

Molde kommune skal være

vidsynt, inkluderende og samskapende

Vidsynt

Vi løfter blikket og ser muligheter, ikke hindringer. Vi er fleksible og løsningsorienterte, lærer og lytter og setter innbyggerne sine behov i sentrum. 

Vi har mot til å tenke stort og satse, men har lov til å feile. For å være en vidsynt organisasjon trenger vi modige ansatte med kompetanse og engasjement, som vil bidra til å gjøre Molde kommune til en god arbeidsplass og moldesamfunnet til en god plass å bo og arbeide i.

Molde kommune er ikke til for seg selv, men for dem som bor og arbeider i samfunnet.

Inkluderende

I Molde kommune respekterer vi hverandre og ser menneske som en del av fellesskapet uavhengig av kjønn, alder, etnisk bakgrunn, religion, seksuell legning eller funksjonsgrad. Alle skal ha like muligheter til å bidra.

Vi er åpne og lyttende for hverandre og ovenfor innbyggerne. Vi ser og respekterer hverandre, er ansvarlige og fordomsfrie. Vi tør å fremme våre meninger og gi uttrykk for utrygghet. Vi deler arbeidsmetoder og informasjon, kompetanse og beste praksis.

Samskapende   

Molde kommune skal samskape, både internt i organisasjonen og med innbyggerne, frivilligheten, næringsliv og akademiene, for å utvikle en god arbeidsplass, gode tjenester og en god hverdag for innbyggerne. Vi er koordinerte og snakker med en stemme, og samskaping skal være vår ledetråd.

Vi har pågangsmot, er nysgjerrige og motiverte for å utvikle oss  - sammen!