Prosjekter

Amtmannvegen – vann- og avløpsledninger

Oppstart bygging: februar 2023 Antatt ferdigdato: oktober 2023

Boligområde Kringstad – infrastruktur

Oppstart bygging: september 2023 Antatt ferdigdato: juli 2026

Boligtomter i Strandelia

Oppstart planlegging: 2026 Oppstart bygging: 2028 Antatt ferdigdato: 2030

Digitale vannmålere

Digitalisering av eksisterende bygg

Elektrifisering av båttrafikk og utfartssted på Hjertøya

Fjellbruvegen ved Mølleråsen – nye vann- og avløpsledninger

Oppstart bygging: november 2023 Antatt ferdigdato: april 2024

Fremtidens energi

Fremtidens mobilitet

Frænavegen – nye vann- og avløpsledninger

Oppstart planlegging: april 2022 Oppstart bygging: medio august 2023 Antatt ferdigdato: desember 2023