Fleksibelt, oppsøkende behandlingsteam (FACT Ung)

FACT - fleksibelt oppsøkende behandlingsteam er en metode som kjennetegnes ved utadrettet og ambulant helsehjelp

I FACT Ung ytes tjenestene der ungdommen er og tilpasses den enkelte og familiens behov. Dette er et tiltak for å tilby helsehjelp til barn og unge som av ulike årsaker ikke kan nyttiggjøre seg av ordinære, stasjonære tjenester. Teamet tilbyr samordnet hjelp og oppfølging fra både spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Les og se mer på helsedirektoratet sine nettsider

Kontakt

Inger Elene Morsund
prosjektleder FACT Ung
E-post
Mobil 95 00 39 11