Parkering for forflytningshemmede

Er du bilfører eller passasjer og har særlige problemer med å bevege deg over lange strekninger, kan du søke om HC-parkering.

Hvem får tilbudet?

  • Du må ha legeerklæring som dokumenterer at du har store vanskeligheter med å bevege deg over noen lengde.
  • Du må dokumentere et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder, hvor du ikke har mulighet til å benytte det ordinære parkeringstilbudet. Dette kan for eksempel være ved bosted, arbeid, lege, sykehus, behandlingssteder eller lignende. Tilbudet er beregnet på bilførere, men kan også gis til passasjerer.

Hvor kan du parkere med HC-kort?

  • På reserverte parkeringsplasser for handicappede
  • På alle andre offentlige parkeringsplasser. Du trenger ikke å betale avgift eller å forholde deg til maksimal parkeringstid.
  • På steder der det er innført boligsoneparkering

Parkeringstillatelsen må ligge lett synlig i bilens frontrute eller på solskjermen.

Se oversikt over parkeringsplasser for forflytningshemmede i Molde sentrum

Her kan du ikke bruke parkeringstillatelsen 

  • Du kan ikke parkere i strid med vegtrafikkloven, trafikkreglene eller skiltreglene
  • Kortet gjelder ikke utover fastsatt parkeringstid på underskilt som reserver parkering for bestemte trafikantgrupper.
  • Kortet gjelder ikke på private parkeringsplasser eller i private parkeringshus (se etter spesielle regler på slike steder). 
  • Det kan ikke brukes av andre enn den som har fått tillatelsen

Slik søker du

Før du søker må du ha legeerklæring fra fastlegen din. Legeerklæringen laster du opp og sender med søknaden. Eventuelt kan du ettersende den, eller levere den i resepsjonen på rådhuset.

Søk om parkeringstillatelse

Legeerklæring - vedlegg til søknad om parkeringstillatelse

Alternativt: skjema til utskrift

Søk om parkeringstillatelse - utskriftsvennlig (PDF, 144 kB)

Legeerklæring - utskriftsvennlig (PDF, 479 kB)

Hva skjer videre?

Søknaden behandles av Molde bydrift. Vi behandler søknaden din så raskt som mulig. Dersom du ikke kan få svar innen én måned, får du skriftlig beskjed om dette. 

Klage

Hvis søknaden din blir avslått kan du klage innen tre uker fra du mottok avslaget. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Dersom kommunen opprettholder avgjørelsen sin, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd som er formannskapet.

Kontakt

Teknisk drift og forvaltning
E-post
Mobil 90 55 75 42

Telefontid mellom 12.00-15.00

Adresse

Besøk:
Teknisk drift og forvaltning
Plutovegen 7
6419 Molde

Post:
Teknisk drift og forvaltning
Rådhusplassen 1
6413 Molde