Eidsvåg aktivitetssenter

Eidsvåg aktivitetssenter

Aktivitetssenteret er et dagtilbud for deg som er mellom 18 - 67 år og som trenger hjelp til å skape en meningsfull hverdag.

Om aktivitetssenteret

Du kan komme til oss om du har utfordringer i hverdagen på grunn av en funksjonsnedsettelse, om du har psykiske problemer, rusproblematikk eller om du er uten skole eller arbeid og trenger hjelp til å skape struktur i hverdagen. Det kan være for en kortere eller en lengre periode – hos oss kan du føle mestring i et trygt miljø.

Lokalene våre er godt tilrettelagt for forskjellige aktiviteter, med arbeidsstue, kjøkken, kafe-/salgslokale, garasje, lager og flere verksted. Vi holder til i Eidsvåg sentrum.

Målgruppe

Aktivitetssenteret er for deg som kan kjenne deg igjen i ett av disse punktene:

 • har utfordringer i hverdagen og trenger å føle mestring i et trygt miljø
 • har en funksjonsnedsettelse og trenger et dagtilbud
 • har eller har hatt rusutfordringer
 • er ung voksen som er uten skole, sysselsetting eller arbeid og trenger arbeidspraksis/arbeidstrening 

Aktiviteter / Tilbud

Vi holder på med forskjellige aktiviteter både ute og inne.

Vedlikeholdsgruppa har arbeidsoppgaver som 

 • ulike transportoppdrag
 • plenklipping og anna hagearbeid
 • reparasjoner og vedlikehold i verkstedet
 • lage ting for salg i snekkerverkstedet
 • skogs- og vedarbeid

Du får opplæring i bruk av maskiner og verktøy dersom du skal bruke det. Er du hos oss for arbeidstrening, skal du lære grunnleggende krav og forventninger som stilles på en ordinær arbeidsplass. 

Innegruppa har aktiviteter som

 • håndarbeid eller andre kreative aktiviteter
 • matlaging
 • fellestrim inne
 • ut på tur
 • avislesing
 • spille brettspill
 • sang- og musikkstund

Du kan selvsagt delta på tvers av gruppene, og vi prøver så godt vi kan å tilpasse tilbudet til deltakerne i gruppa. Brukerne har også mulighet til å påvirke hvilke aktiviteter vi skal tilby. 

Transport

Vi kan bidra med transport til og fra. 

Hvem treffer du hos oss?

Hos oss treffer du ansatte som er vernepleiere, aktivitør, helsefagarbeidere og assistenter.

Hva koster det? 

De fleste aktivitetene er gratis. Om vi lager felles mat, får du kjøpt denne for en hyggelig pris.

Vil du ha plass/jobbe hos oss? Slik søker du

Hvis du vil vite mer eller trenger hjelp til å søke plass kan du kontakte aktivitetssenteret direkte, fastlegen din eller om du har en kontaktperson innen psykisk helse og rus, bo- og habiliteringstjenester eller NAV.

Jeg er ute etter et aktivitetstilbud på dagtid

Jeg er ute etter arbeidstrening

Kontakt

Eidsvåg aktivitetssenter
Mobil 97 73 25 27
Malin Eidsør Stolsmo
avdelingsleder
E-post
Mobil 99 57 88 32

Åpningstider

mandag-fredag
kl. 0900-1500

Adresse

Kråkholmvegen 12
6460 Eidsvåg

Kart