Aktivitetssenter

Aktivitetssenter

Hva tilbyr vi?

Aktivitetssentrene har tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Tilbudet er variert, med hovedvekt på tilrettelagte arbeidsoppgaver og aktivitet alt etter behov og grad av funksjonshemming. Ulike treningsopplegg inngår i dagsentertiltaket ut fra individuelle behov.

Personalgruppen består av vernepleier, helsefagarbeidere, aktivitører, kokker og pleiemedarbeidere.

Hvem kan få tilbudet?

Mennesker med nedsatt funksjonsevne som har behov for dagtilbud. Det er et vilkår at søker er ferdig med videregående opplæring, og at NAV har konkludert med at tilrettelagt arbeid ikke kan framskaffes.

Søknadsskjema

Hva koster det?

Det er ikke egenbetaling for dagtilbud innen Bo- og habiliteringstjenester.

Våre aktivitetssentre

Enen aktivitetssenter

Vågatun aktivitetssenter: 94 16 23 32

Eidsvåg aktivitetssenter