Fjerne eller beskjære trær på kommunal grunn

Har du av ulike grunner ønske om å felle trær i kommunale friområder, parker eller på annen kommunal grunn? Da må du søke Molde kommune om tillatelse.

Vi vurderer søknaden i lys av formålet for arealbruken på stedet, vurdering av naturmangfoldet samt hvilke fordeler og ulemper trærne utgjør for både naboer og allmennheten.

Søknaden behandles etter Naboloven.

Bruk søknadsskjemaet på våre hjemmesider hvor du oppgir om du ønsker å felle trærne i egen regi, og legg også ved kart som viser hvor du ønsker å felle trær eller rydde vegetasjon.

For å ivareta hensynet til hekking gis det ikke tillatelse til å rydde vegetasjon og felle trær i perioden 1. april til 20. august.

Søk om felling av trær