Digital søknad for ansvarlige foretak

Byggesøknader fra ansvarlige foretak skal sendes inn via digitale søknadsportaler. Det er ikke mulig for ansvarlige foretak å søke om tiltak via e-post. Dette gjør at dere får raskere svar på byggesøknaden.

Molde kommune ønsker å bidra til å hente ut potensialet som ligger i digitalisering og ny teknologi. Økt digitalisering sikrer mer automatiske prosesser, med direkte overføring av informasjon inn i kommunens byggesaksarkiv, kartløsninger, matrikkeldata og eiendomsregister. I praksis vil endringen redusere manuelt arbeid ved mottak av søknader, og føre til mer komplette søknader. Dette gjør at dere får raskere svar på byggesøknaden.

1. juni 2023 begrenser vi derfor muligheten til å sende inn søknader fra profesjonelle aktører på e-post. Byggesøknaden skal sendes inn via digitale søknadsportaler.

Digitale søknadsportaler

Følgende saker kan fortsatt sendes inn på e-post:

  • Pågående byggesøknader som ikke er sendt inn via digital søknadsløsning
  • Søknader om tillatelse til tiltak som kan forestås av tiltakshaver etter plan- og bygningsloven § 20-4
  • Søknader om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-1
  • Søknader om unntak fra tekniske krav etter plan- og bygningsloven § 31-4
  • Henvendelser

 

Bestemmelsen er hjemlet i eforvaltningsforskriften § 3.