Foreldreveiledning ved helsestasjonen og skolehelsetjenesten

Hvem kan få tilbudet?

Foreldre som trenger ekstra kunnskap og støtte knyttet til foreldrerollen og / eller barnets / ungdommens utfordringer. Barnet / ungdommen blir invitert inn i veiledningen ved behov.

Vanlige henvendelser vi ofte får er knyttet til engstelse, skolevegring , tristhet, sinne, konflikter, søvn og stress.

Vi ønsker at foreldre tar kontakt så tidlig som mulig ved bekymring. De får da tilbud om en kartleggingssamtale der vi sammen blir enige om videre veiledning.

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr veiledning individuelt eller i grupper.

Vi har kompetanse innen flere anerkjente foreldreveiledningsprogram som PMTO, ICDP og COS-P.

Ved behov samarbeider vi og deltar på møter med andre aktuelle instanser som f.eks. helsestasjons - og skolehelsetjenesten, barnehager, skoler, PPT og BUP.

Hvordan få tilbudet?

Ta kontakt med helsesykepleier på helsestasjonene (for små barn eller ungdom), på skolene eller direkte på telefon til oss.

For informasjon eller påmelding foreldrekurset COS-P og ICDP, send e-post til Margrethe Hatlen: margrethe.hatlen@molde.kommune.no

Hvem møter du?

FAMILIEVEILEDER:

Barn 0-6 år: 
Margrethe Hatlen margrethe.hatlen@molde.kommune.no  tlf. 481 41 206

Barn 0-12 år: 
Ragnhild Gjerde Ellingseter ragnhild.ellingseter@molde.kommune.no  tlf. 477 68 980

Barn 6-12 år: 
Gro Vindal Starheim gro.starheim@molde.kommune.no  tlf. 906 24 779

Ungdom 11-18 år: 
Tone Elisabeth Furuli tone.furuli@molde.kommune.no  950 79 310.

Kontakt

Molde helsestasjon
E-post
Telefon 71 11 23 00

Timebestilling
Mandag-fredag
09.00 - 15.00

Kart