Foreldreveiledning ved helsestasjonen og skolehelsetjenesten

Foreldreveiledning ved helsestasjonen og skolehelsetjenesten

Hvem kan få tilbudet?

Foreldre som trenger ekstra kunnskap og støtte knyttet til foreldrerollen og / eller barnets / ungdommens utfordringer. Barnet / ungdommen blir invitert inn i veiledningen ved behov.

Vanlige henvendelser vi ofte får er knyttet til engstelse, skolevegring , tristhet, sinne, konflikter, søvn og stress.

Vi ønsker at foreldre tar kontakt så tidlig som mulig ved bekymring, og de da får tilbud om en kartleggingssamtale der vi sammen blir enig om videre veiledning.

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr veiledning individuelt eller i grupper.

Vi har kompetanse innen flere anerkjente foreldreveiledningsprogram som PMTO, ICDP og COS-P.

Ved behov samarbeider vi og deltar på møter med andre aktuelle instanser som f.eks. helsestasjons - og skolehelsetjenesten, barnehager, skole, PPT og BUP.

Hvordan få tilbudet?

Ta kontakt med helsesykepleier på helsestasjonene (for små barn eller ungdom), på skolen eller direkte på telefon til oss.

For informasjon eller påmelding foreldrekurset COS-P og ICDP, send e-post til Margrethe Hatlen: margrethe.hatlen@molde.kommune.no

Hvem møter du?

FAMILIEVEILEDER:
Siri Flemsæterhaug:   909 64 009   (0 - 6 år)
Margrethe Hatlen:     481 41 206   (for barnehagene, COS-P og ICDP)
Gro Vindal Starheim: 906 24 779   (6 - 12 år)
 

Kontakt

Molde helsestasjon
E-post
Telefon 71 11 23 00

Timebestilling
Mandag-fredag
09.00 - 15.00

Kart