Foreldrekurset COS-P/trygghetssirkelen

Foreldrekurset COS-P/trygghetssirkelen

Foreldrekurset COS-P (gruppekurs) er for foreldre med førskolebarn.

Molde kommune tilbyr COS–P kurset (Circle of Security- Parenting, også kalt trygghetssirkelen) for dem som har barn i førskolealder.

Foresatte kan føle seg opprådd og streve med å forstå barnets behov og signaler. Trygghetssirkelen er en modell som kan hjelpe foreldrene til å bli tryggere på hvordan de kan møte barnet i alle dets følelser.

Kurset har som mål å fremme trygg relasjon mellom foreldre/omsorgsperson og barnet. Det har et forebyggende perspektiv og passer for alle foreldre.

COS KURS oppstart 24.10.22 Foreldrekurs i trygghetssirkelen

Kontaktinformasjon:
Helsesykepleier Margrethe Hatlen kan kontaktes på epost margrethe.hatlen@molde.kommune.no

eventuelt kan helsesykepleier på helsestasjonen kontaktes for mer informasjon om COS-P

Kontakt

Molde helsestasjon
E-post
Telefon 71 11 23 00

Gotfred Lies Plass 4
6413 Molde