Foreldrekurs

Foreldrekurset COS-P (gruppekurs) er for foreldre med førskolebarn.

Molde kommune tilbyr COS–P kurset (Circle of Security- Parenting, også kalt trygghetssirkelen) for dem som har barn i førskolealder.

Foresatte kan føle seg opprådd og streve med å forstå barnets behov og signaler. Trygghetssirkelen er en modell som kan hjelpe foreldrene til å bli tryggere på hvordan de kan møte barnet i alle dets følelser.

Kurset har som mål å fremme trygg relasjon mellom foreldre/omsorgsperson og barnet. Det har et forebyggende perspektiv og passer for alle foreldre.

COS KURS Invitasjon Invitasjon COSP kurs (1).docx (sharepoint.com) Kurset er gratis og går over 8 mandager, fra kl. 14.15 til 15.45. Oppstart 26.februar 2024.

Helsesykepleier Margrethe Hatlen kan kontaktes på epost margrethe.hatlen@molde.kommune.no

Eventuelt kan helsesykepleier på helsestasjonen kontaktes for mer informasjon om COS-P

Kontakt

Molde helsestasjon
E-post
Telefon 71 11 23 00

Gotfred Lies plass 4
6413 Molde