Bærekraftig utvikling

Hva er bærekraft og hvordan jobber Molde kommune med bærekraft?