Vanningstips

Vanner du hagen riktig sparer du tid og krefter, gressplenen blir mer robust og du unngår også unødig forbruk av vann.

  • Unngå vannspreder. Gressplener har som regel ikke behov for ekstra vanning. 
  • Ved eventuelt langvarig tørke kan du gi plenen få ei skikkelig "rotbløyte" (tilsvarende 20 – 30 mm med nedbør). 
  • Sjelden vanning gir robust plen med dypt rotsystem. Da vil plenen bli bedre rustet mot uttørking. 
  • Blomster bør vannes regelmessig!
  • Ta vare på regnvann i en tønne eller lignende, og bruk det til å vanne blomster
  • Unngå å vanne midt på dagen. Er det solskinn vil vannet fordampe med det samme. 
  • Dekk jorda! Gressklipp, bark eller lignende holder på fuktigheten i jorda. 
  • Ved brannutrykning i ditt område: Stopp hagevanningen slik at det blir nok vann til slokkearbeidet.

Følger du disse enkle rådene bidrar du til god kapasitet og sikker vannforsyning.

Hvorfor er dette viktig?

Hvis det blir et stort forbruk, klarer ikke vannbehandlingsanleggene våre å produsere vann fort nok. I enkelte områder er heller ikke ledningskapasiteten tilstrekkelig for et stort forbruk. Ved høyt forbruk kan enkelte deler av kommunen få lavt trykk og i verste fall miste vannet. Det kan få store konsekvenser for brannvesenet ved at de ikke får nok vann til slokking.

Foreløpig er ikke nødvendig å begrense annet enn hagevanning med spreder og vanning med svetteslange eller dryppvanning. Utenom hagevanning kan en bruke vann som normalt.

Vannspreder og svetteslange gir høyt vannforbruk

En familie på 4 bruker gjennomsnitt ca. 500-600 liter vann pr. døgn. Dersom du har på en hagespreder med normalt trykk i 3-4 timer tilsvarer dette et vannforbruk på 2500-3000 liter, altså 4-5 ganger normalt husholdningsforbruk!

Vi anbefaler også begrenset bruk av svetteslange/dryppvanning. Har du en 20 meter lang svetteslange påskrudd i 6 timer, gir det et forbruk på ca. 3000 liter!

Hvor lenge må vi begrense hagevanningen?

Følg med her på våre nettsider.