Råd om fugleinfluensa

Det er påvist enkelte tilfeller av fugleinfluensa på havørn i Molde og omegn. Kommer du over døde eller sjuke ørn, bør du unngå å ta på dem. Du bør også varsle Mattilsynet. 

Slik unngår du smitte 

 • Ikke ta på døde fugler. Om du må fjerne fugler; bruk smittevernutstyr med hansker og maske. Vask hendene etterpå med såpe og vann. 
 • Hold kjæledyr unna fuglene.
 • Om du utvikler influensalignende plager etter kontakt med død eller syk fugl, kontakt lege. 

Hvis jeg finner døde fugler

 • Varsle Mattilsynet hvis du oppdager døde fugler eller mistenker fugleinfluensa hos fugler eller andre dyr. Her varsler du til Mattilsynet om døde eller syke fugler.
   
 • Det er ikke en egen innsamlingsordning for døde fugler her i regionen. Du sørger selv for å kvitte deg med død fugl som du finner på egen eiendom. 
   
 • Ikke kast død fugl i restavfall eller i matavfallet! Du kan kvitte deg med død fugl på to måter:
  1. Grave den ned. Grav den så dypt at den ikke kan graves opp igjen av rovdyr. Det er også viktig å unngå myrområder og nærhet til bekker. 
  2. Levere den til RIR i Årødalen. Kontakt kundeservice før du kommer.
   Her finner du kontaktinformasjon til RIR.
    
 • Det er viktig at du bruker engangshansker og munnbind når du kvitter deg med fuglen, og at du vasker hendene godt med såpe og vann etterpå. Utstyr og poser som har vært i kontakt med fuglen skal kastes i restavfallet etter bruk. 
   

Les mer

Les mer om fugleinfluensa på mattilsynet.no

Råd til befolkningen om håndtering av fugleinfluensa (FHI)

Svar til innbyggere om fugleinfluensa (Mattilsynet)

Se hvor det er påvist fugleinfluensa hos villfugl i Norge (Veterinærinstituttet)

Kontakt

Torill Berg
beredskapsleder
E-post
Mobil 90 76 57 20
Nils Bjørn Venås
fagleder landbruk
E-post
Mobil 93 23 14 57