Molde er en Fairtrade-kommune

Molde er en Fairtrade-kommune

Molde kommune ønsker å være en pådriver for rettferdig handel, og fikk status som Fairtrade-kommune i mai 2022.  Vi skal arbeide aktivt for å øke kunnskapen om Fairtrade i molderegionen, og kjøpe rettferdig produserte varer innenfor det som lov om offentlige anskaffelser tillater.  

Fairtrade-logoen. Illustrasjon. - Klikk for stort bilde – Når en vare er merket med Fairtrade kan vi være sikrere på at barn, fattige eller andre ikke er utnyttet i produksjonen. Gjennom å velge de rette produktene kan vi bidra til å unngå sosial urettferdighet og fremme bærekraftig samfunnsutvikling, sier Knut Iversen Fosseide (MDG).

I 2020 fremmet Fosseide en interpellasjon i Molde kommunestyre. Saken endte med et kommunestyrevedtak om at Molde kommune skal bli en Fairtradekommune. 

Kloke valg og mindre svinn

Kaffetørste lokalpolitikere får bare servert Fairtradekaffe i politiske møter på rådhuset i Molde. Og i rådhuskantina tilbyr de bare Fairtradekaffe til kommunens ansatte.

- Minst 20% av all kaffe vi kjøper i Molde kommune skal f være Fairtrade. Det er målet for 2022, og det er et realistisk mål hvis alle avdelinger og enheter tar et delansvar, sier innkjøpssjef Dirk Lungwitz. Han sitter i arbeidsgruppa sammen med assisterende kommunedirektør Hege-Beate Skjølberg og politikerne Torunn Dyrkorn (H), Kim Thoresen (SV) og Knut Iversen Foseide. Sistnevnte leder arbeidsgruppa.

-Vi jobber for at kommunens samlede kaffeforbruk skal gå ned, men at den kaffen som drikkes skal være Fairtrade, sier Foseide. Den største kaffedrikkeren i kommunen er nok vasker og sluker. 
-Vi har for stort svinn! Om vi reduserer kaffesvinnet, så vil overgangen til Fairtrade neppe innebære noen stor kostnadsøkning, utdyper han. 

Kommunen stiller krav til leverandørene

Arbeidsgruppa jobber med å fram et bredt spekter av Fairtradeprodukter som skal tilbys enhetene, blant annet sukker, te, frukt og kakao. Sortimentet skal økes gradvis. Dette skjer i samarbeid med Asko, som er kommunens dagligvareleverandør.

-Vi stiller krav til leverandøren vår, og de har virkelig tatt utfordringa, sier Lungwitz. Etter hvert skal de også se på andre varer enn mat, for eksempel arbeidstøy.

Fairtrade-kommune er en utnevnelse som gis til kommuner som engasjerer seg for rettferdig og bærekraftig handel og som jobber for å øke kjennskapen til og forbruket av Fairtrademerkede produkter.

Les mer om Fairtrade på fairtrade.no
 

Kommunen serverer bare Fairtradekaffe til politikere og ansatte i Molde rådhus. Her er leder for kantina, Sivathas Visuvalingam, sammen med arbeidsgruppa for Fairtade. Bak fra venstre: Kim Thoresen (SV), Dirk Lungwitz (leder ROR- innkjøp) og Knut Iversen Foseide (MDG). Foran fra venstre: Anne-Merete Stavik Varhaugvik (rådgiver bærekraft, ROR- innkjøp) og assisterende kommunedirektør Hege-Beate Skjølberg. Torunn Dyrkorn (H) var ikke tilstede da bildet ble tatt.