Slamtømming

Slamtømming

RIR er ansvarlig for tømming av slamtanker i Molde
De har inngått en avtale med Norva24 som står for den praktiske tømmingen av slamavskillere i Molde. 

Molde kommune, ved Molde Vann og Avløp KF, er de som fører tilsyn med private renseanlegg og utslippsledninger, for å sikre at det fungerer i henhold til gjeldende regelverk.
 

Norva24 578 74 666
RIR 712 13 450
Molde vann og avløp 711 11 300