Slamtømming

Slamtømming

Norva 24 utfører slamtømming av private septiktanker i Molde kommune på oppdrag fra Romsdalshalvøyas Interkommunale Renovasjonsselskap (RIR). 

Tømming av septiktank

Septiktanker tilknyttet helårsboliger tømmes normalt hvert 2. år. For septiktanker tilknyttet fritidsboliger er normal tømmehyppighet hvert 4. år. Det kan avtales hyppigere tømmefrekvens dersom det er behov for dette.

Tømming av tett tank

Tømming av tette tanker skal utføres årlig.

Når blir tanken tømt?

Lurer du på når septiktanken din sist ble tømt, eller når den skal tømmes neste gang? Har du gårds- og bruksnummer til eiendommen, kan du enkelt finne dette på hjemmesiden til Norva 24.

Ekstratømming eller nødtømming

Dette er tømminger som må foretas utenfor ordinær tømmeplan og bestilles direkte hos Norva 24. For slike tømminger vil det påløpe et ekstra tømmegebyr i henhold til kommunens gebyrregulativ.

Tilsyn av private avløpsanlegg

Molde kommune, ved Molde Vann og Avløp KF, fører tilsyn med private renseanlegg og utslippsledninger, for å sikre at det fungerer i henhold til gjeldende regelverk.

Kontaktinfo
Navn Tlf.nr.
Norva 24 (dagtid) 57 87 46 66
Norva 24 (vakttelefon) 90 87 51 11
Molde vann og avløp KF 71 11 10 00


 

Kontakt

Hege Frisvold Uran
saksbehandler
E-post
Mobil 41 46 63 70