Om Drift og forvaltning

Drift og forvaltning er en av to enheter i sektor for teknisk, plan, næring og miljø.

Drift og forvaltning er organisert med avdelingene:

De viktigste oppgavene er å forvalte, drifte og vedlikeholde offentlige uterom. Enhetens tjenesteområder er vei, trafikk, gatelys, parker, friområder, parkering, grunneierforvaltning, landbruk og forurensning.

Vi har en sentral rolle i å ivareta byens omdømme som Rosenes by. Vi vedlikeholder 150 dekar friområder og 11 lekeplasser. Retiro friluftsområder, Alexandraparken, Reknesparken og Kringstadbukta er sentralt plasserte grøntområder i byen. I tillegg driver enheten sommervedlikehold ved uteområder på skoler og barnehager etter avtale med Molde eiendom KF.

Vi har også ansvar for det kommunale vei- og gatelysnettet. Dette utgjør ca. 220 km vei, derav 24 km gang- og sykkelvei.

Se også

Om sektor for teknisk, plan, næring og miljø

Kontakt

Teknisk drift og forvaltning
E-post
Mobil 90 55 75 42

Telefontid mellom 12.00-15.00

Adresse

Besøk:
Teknisk drift og forvaltning
Plutovegen 7
6419 Molde

Post:
Teknisk drift og forvaltning
Rådhusplassen 1
6413 Molde

Kart