Spesialundervisning

Hvis du som forelder er bekymret for at barnet ditt ikke får godt nok utbytte av opplæringa, kan du kreve at skolen undersøker om barnet trenger spesialundervisning.

Alle elever har rett på tilpasset opplæring. Spesialundervisning er et tilbud for elever som trenger noe annet enn den vanlige undervisninga. Spesialundervisning er en rettighet, men det må gjøres en faglig vurdering før retten inntrer.

Ta kontakt med skolen først, så tar de kontakt med PPT for faglig vurdering.

Spesialundervisning kan for eksempel være at eleven jobber etter andre læringsmål enn andre elever, at en lærer eller assistent følger opp eleven i klassen eller at eleven får spesielt tilpasset utstyr.