SFO-rute, ferie og fridager i SFO

I løpet av skoleåret legges det inn fem studie- og planleggingsdager for personalet. SFO er stengt på disse dagene.

Alle barn skal ha minimum fire uker ferie i løpet av kalenderåret. Det er foreldre/foresatte som har ansvaret for å følge opp det.

 

 SFO-rute for skoleåret 2023/2024

SFO-rute 2023/24
Måned Dato Kommentar
August 1.-11 SFO åpen (langdager)
14. SFO stengt - planleggingsdag for personalet
15. SFO stengt - planleggingsdag for personalet
16. SFO stengt - planleggingsdag for personalet
17.-18. SFO åpen (langdager)
21. Skoleåret starter for elevene
Oktober 09.-13. SFO åpen i skolens høstferie uke 41 (langdager)
Desember 20. Siste skoledag før jul
21. SFO åpen (langdager)
22 SFO åpen (langdager)
25.-31. SFO stengt
Januar 2024 2. SFO stengt - planleggingsdag for personalet
3. Første skole- og SFO-dag
Februar 19.-23. SFO åpen i skolens vinterferie uke 8 (langdager)
Mars/april 25.-01. SFO stengt i påska uke 15
Mai 10. SFO stengt - planleggingsdag for personalet
Juni/juli 21. Siste skoledag
24.6- 5.7 SFO åpen (Langdager)
8.7- 26.7 SFO stengt – ferieuker SFO
29.7-31.7 SFO åpen (Langdager)

 

 SFO-rute for skoleåret 2024/2025

SFO-rute for skoleåret 2024/2025
Måned Dato Kommentar
August 1.-13 SFO åpen (langdager)
14. SFO stengt – planleggingsdag for personalet
15. SFO stengt – planleggingsdag for personalet
16. SFO stengt – planleggingsdag for personalet
19. Skoleåret starter for elevene
Oktober 07.-11. SFO åpen i skolens høstferie (uke 41). (Langdager)
Desember 20. Siste skoledag før jul
23. SFO åpen (langdag)
25.-31. SFO stengt
Januar 2025 2. SFO stengt – planleggingsdag for personalet
3. SFO Åpen (langdag)
6. Første skoledag for elevene
Februar 17.-21. SFO åpen i skolens vinterferie (uke 8). (Langdager)
April 14.-21. SFO stengt i påskeuken
Mai 30. SFO stengt – Planleggingsdag for personalet
Juni/juli 20.06 Siste skoledag
23.6- 4.7 SFO åpen (langdager)
7.7- 25.7 SFO stengt – ferieuker SFO

Kontakt

Bo Anton Nielsen
rådgiver
E-post
Mobil 92 29 01 91