Kommunale gebyr - Feiing og tilsyn

Kommunale gebyr - Feiing og tilsyn

Logg inn på Min side for å se:

  • hvor mye du skal betale
  • siste tilsyn
  • fakturaen din

Gebyr for tilsyn av fyringsanlegg betales årlig og er ikke knyttet opp mot et bestemt tidspunkt for når du får utført tjenesten.

Gebyret dekker tilsyn med fyringsanlegg og feiing av skorsteiner.

Størrelsen på gebyret bestemmes politisk og dekker kostnadene som kommunen har ved å levere tjenestene innen tilsyn og feiing. Tjenesten drives etter selvkost-prinsippet, noe som vil si at samlet inntekt fra gebyret ikke skal overstige hva det faktisk koster å levere tjenesten.

Gebyr for tilsyn av fyringsanlegg
Feiing og tilsyn Beløp ekskl. mva. Molde 2019 Beløp ekskl. mva. Midsund 2019 Beløp ekskl. mva. Nesset 2019 Beløp ekskl. mva. Molde 2020 Beløp inkl. mva. Molde 2020
Tilsyn av fyringsanlegg 428 334 887 550 688

Gebyret for 2020 er fastsatt til 550 kr eks. mva pr. fyringsanlegg, og faktureres for første gang i 2020 på terminfaktura nr. 2 for kommunale gebyr. Dette innebærer at gebyrbeløpet på terminfaktura nr. 2 dekker både termin 1 og termin 2  (fra 01.01.20 - 01.07.20).

Om feiing og tilsyn på Nordmøre og Romsdal brann og redning sine nettsider

Åpningstider

Feierne kan svare på henvendelser hverdager mellom kl. 08.30 og kl. 14.00
Kontaktinformasjon feiere