Kommunale gebyr - Feiing og tilsyn

Kommunale gebyr - Feiing og tilsyn

Logg inn på Min side for å se:

  • hvor mye du skal betale
  • siste tilsyn
  • fakturaen din
  • SMS-varsling fra feieren

Gebyr for feiing og tilsyn av fyringsanlegg betales årlig og er ikke knyttet opp mot et bestemt tidspunkt for når du får utført tjenesten.

Gebyret dekker tilsyn med fyringsanlegg og feiing av skorsteiner.

Størrelsen på gebyret dekker kostnadene som kommunen har ved å levere tjenestene innen tilsyn og feiing. Tjenesten drives etter selvkost-prinsippet, noe som vil si at samlet inntekt fra gebyret ikke skal overstige hva det faktisk koster å levere tjenesten.

Gebyr for tilsyn av fyringsanlegg

Gebyr for tilsyn av fyringsanlegg
Feiing og tilsyn Pris per år inkl. mva 2023
Feiing og tilsyn av fyringsanlegg 756,45

 

Om feiing og tilsyn på Nordmøre og Romsdal brann og redning sine nettsider

Kontakt