Serveringsbevilling

Skal du starte et serveringssted  må du søke om serveringsbevilling.

Hvis du overtar et eksisterende serveringssted må du søke om egen bevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.

Hvordan få serveringsbevilling?

 • Serveringsbevillingen gis til selskapet som skal drive stedet
 • Serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel
 • Daglig leder må være ansatt ved stedet hvis ikke eier av stedet ivaretar denne rollen
 • Daglig leder må ha bestått etablererprøven

Hvordan søke om serveringsbevilling?

Søknadsskjema for serveringsbevilling

Du må oppgi om du skal starte et nytt sted som ikke har bevilling eller om du skal overta og drive et eksisterende sted.

Vedlegg som må følge søknad om serveringsbevilling

 • Beskrivelse av stedets beliggenhet
 • Bekreftelse på bestått etablererprøve for daglig leder
 • En skisse/tegning av lokalet inne og ute
 • Dokumentasjon på innregistrering hos Mattilsynet
 • Aksjeselskaper må sende aksjeeierbok med revisors bekreftelse på eierandeler oppgitt i prosent
 • Opplysninger om bakenforliggende eierforhold, for eksempel eiere bak aksjeselskapet, der driftsselskapet er helt eller delvis eid av andre selskaper
 • Kjøpekontrakt eller annen dokumentasjon på overdragelse, hvis du søker om bevilling etter eierskifte

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling behandles vanligvis innen 60 dager. Saksbehandlingstiden for skjenkebevilling er ca tre måneder. Søknadene sendes på høring til politiet, rustjenesten i kommunen og Skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til saken eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Kontakt

Bevillingsmyndighet
E-post
Telefon 47 75 47 27

Ingeborg Andersen